Seguretat en el transport escolar i transport de menors

S’ha posat en coneixement de l’AMPA una problemàtica que afecta a cada un dels nostres infants, tant els que utilitzen el transport escolar per arribar al centre, com els que utilitzen el transport per anar a excursions

Sense esser-ne conscients, posem en perill la vida dels nostres!

Com a AMPA ens veiem amb l’obligació i el deure de posar en coneixement a totes les famílies, sòcies i no sòcies, de la informació sobre la seguretat en els viatges que se’ns ha facilitat i que hem anat descobrint. Només amb causa de coneixement, es podran prendre decisions responsables i fonamentades.

La seguretat no s’ha de prendre a la lleugera

Actualment, durant els trajectes els alumnes queden únicament lligats pel cinturó habitual de dos punts, de manera que els queda lliure de moviment tota la part superior del tronc.

Davant d’una col·lisió, els nostres infants surten projectats cap endavant, impactant inevitablement amb el cap contra l’element que tinguin al davant.

En el mercat existeixen sistemes de retenció que incorporats en els autobusos idonis, garanteixen el nivell de seguretat merescut.

No es tracta de crear alarmisme… es tracta de prendre consciència de la realitat i ser conseqüents!

Font: “Una mamá de otro planeta”

Últims tràmits realitzats

  • A l’assemblea del passat 11 de març, vam tenir l’oportunitat de comptar amb una xerrada sobre seguretat en el transport escolar impartit per Anna Canals, de la Asociación AContra Marcha Salva Vidas. Entre d’altres, vam poder conèixer què estableix la normativa vigent, així com els possibles sistemes de retenció efectius existents actualment.
  • A la mateixa assemblea es va adoptar l’acord, per unanimitat dels assistents, de traslladar la voluntat de les famílies per aconseguir un canvi en matèria de transport dels nostres infants de cara al pròxim curs.
  • Amb posterioritat a l’assemblea, es trasllada la situació a l’equip directiu de l’escola, exposant la preocupació així com la voluntat de les famílies d’adoptar mesures al respecte. NO s’ha d’acceptar cap autobús pel pròxim curs que no disposi d’ancoratge a tres punts, permetent l’ús de cinturons de seguretat idonis; i si s’escau, de coixins elevadors.
  • Actualment, s’està a l’espera de rebre diferents pressupostos amb la finalitat d’identificar la repercussió econòmica que pot representar la contractació dels autobusos que compleixin amb els requisits necessaris per assegurar la seguretat dels infants.
  • Així mateix, se’ns ha informat conforme algunes famílies s’han organitzat per presentar, en els pressupostos participats 2019 de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, una proposta d’adquisició d’elevadors amb un bon guiat de cinturó, suficients per equipar a dos autobusos. Veure informació: AQUÍ

Vídeos

  • ASOCIACIÓN NACIONAL SEGURIDAD INFANTIL- Vídeo de simulador d’impacte: AQUÍ

Recursos de consulta

  • BLOC “UNA MAMÁ DE OTRO PLANETA”- La lamentable INSEGURIDAD de los autobuses escolares: AQUÍ
  • MOSSOS D’ESQUADRA- Seguretat en el transport escolar: AQUÍ
  • NORMATIVA- Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores: AQUÍ
Anuncis

Gala Madrenys 2019

Recordeu famílies de l’Escola Josep Madrenys, ha arribat el gran dia! El dia de la GALA MADRENYS!

Avui, dia 12 d’abril, podrem veure als nostres protagonistes en acció aprofitant la cloenda de la setmana del Projecte Interdisciplinari de l’Escola de Vilobí; enguany dedicat al CINEMA.

Font: Pàgina web de l’Escola Josep Madrenys

Comença el viatge

Benvolgudes famílies,

Per fi ha arribat el dia en què comença a funcionar el nostre blog, el VOSTRE BLOG! Amb aquest recurs us volem, d’una banda, facilitar l’accés a la informació que com a AMPA es vagi generant o es vagi rebent vinculada a l’activitat educativa dels nostres infants, i d’una altra, articular una autèntica i fluida comunicació amb tots vosaltres.

Esperem, de tot cor, que us sigui d’utilitat!

Font: Pexels