Font: Pexels

Menús en format PDF: BÀSIC / ALTRES

Última reunió

Data: 20/04/22

Inscripció Curs 2021-2022

A final del curs passat (2020-2021), l’empresa ALIMENT ART va proporcionar a les famílies un full a omplir on les famílies havien d’indicar els dies que cada alumne/a es quedaria a dinar al menjador de l’escola. Aquestes dades proporcionades per les pròpies famílies, són les que l’empresa LAIMENT ART ha tingut en compte a l’hora de fixar quines eren les usuàries i els usuaris del servei de menjador per aquest inici de curs.

Així mateix, per les famílies que no van omplir el full, per les que han de fer algun canvi respecte el que van indicar, o bé, per aquelles famílies que necessitin fer ús esporàdic del menjador, cal que us poseu en contacte directament amb ALIMENT ART(josepmadrenys@alimentart.com / 673.384.589).

Empresa adjudicatària

Al igual que en l’anterior convocatòria, el Departament d’Educació va adjudicar el contracte del servei de menjador escolar de la nostra escola a l’empresa: ALIMENT ART (Servei d’Àpats, SL).

Pàgina web: AQUÍ

A continuació us facilitem tant la fitxa d’inscripció que totes les famílies usuàries hauran de fer arribar degudament omplerta, així com la normativa que regula les diferents qüestions relacionades amb el menjador tals com inscripcions i quota, pagaments, rebuts retornats, absències, etc.:

Dades de contacte

  • Mail: josepmadrenys@alimentart.com
  • Telèfon: 673.384.589

Altra informació d’interès

  • CONTRACTACIÓ PÚBLICA- Perfil del contractant del Dept. d’Educació: AQUÍ
  • DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ- Ajuts individuals de menjador: AQUÍ
  • CONSELL COMARCAL DE LA SELVA- Beques de menjador i transport escolars del curs 2021/22: AQUÍ
  • ESCOLA JOSEP MADRENYS: AQUÍ