Font: Pexels

Empresa adjudicatària

El passat 23/12/19, el Departament d’Educació va adjudicar el contracte del servei de menjador escolar de la nostra escola a l’empresa: ALIMENT ART (Servei d’Àpats, SL).

Pàgina web: AQUÍ

A continuació us facilitem tant la fitxa d’inscripció que totes les famílies usuàries hauran de fer arribar degudament omplerta, així com la normativa que regula les diferents qüestions relacionades amb el menjador tals com inscripcions i quota, pagaments, rebuts retornats, absències, etc.:

Dades de contacte

  • Mail: josepmadrenys@alimentart.com
  • Telèfon: 673.384.589

Menú del mes

Menús en format PDF: AQUÍ

Reunió informativa 15/01/20

El passat dia 15 de gener va tenir lloc la reunió informativa que es va oferir a les famílies, i a través de la que vam poder conèixer un xic millor a l’empresa AlimentArt.

A continuació, trobareu la presentació que va oferir l’empresa AlimentArt, així com el resum de la trobada, elaborat per l’AMPA, i pensat especialment per a les famílies que no vareu poder assistir:

  • Presentació: AQUÍ
  • Resum AMPA de la reunió: AQUÍ

Altra informació d’interès

  • CONTRACTACIÓ PÚBLICA- Perfil del contractant del Dept. d’Educació: AQUÍ
  • ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPI- Criteris de beques menjador pel curs 2019-2020: AQUÍ
  • CONSELL COMARCAL DE LA SELVA- Beques de menjador i transport escolars del curs 2019/20: AQUÍ
  • ESCOLA JOSEP MADRENYS: AQUÍ